Obiectivele specifice

Obiectivul programului este de regenerare a infrastructurii publice urbane din Centrul istoric al municipiului Bistrița, valorificarea moştenirii istorice şi culturale prin reabilitarea și punerea în valoare a clădirilor istorice, a străzilor din zona centrală, a Parcului municipal, a pasajelor istorice, caracteristice Bistriţei medievale, precum şi de promovare a noilor axe turistice pietonale, respectiv Axa Coroanei, Axa Artelor, Axa Breslelor.

  • Modernizarea a 14,202.78 mp suprafaţă de spaţiu pietonal istoric
  • Reabilitarea “Punţii lui Keinzel” din zona Codrişor
  • Reabilitarea reţelelor de utilităţi publice pe traseul celor 3 Axe
  • Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public şi arhitectural
  • Înlocuirea si completarea mobilierului urban: bănci din piatră şi din lemn, ceas stradal, suporţi pentru biciclete, indicatoare, obiective turistice, inserţii artistice în pavaj, statui decorative din fontă, ghivece pentru arbori, suport flori şi jardiniere, panouri electronice de informare publică şi monitoare stradale cu afişaj digital
  • Punct de informare turistică în Piaţa Centrală
  • Amenajarea a 5 fântâni arteziene pe traseul axelor turistice
  • Amenajarea Pieței Mici

04

06

07

08

09

10

11

12